Uvjeti poslovanja

Ponuda

Sea Shell Tours d.o.o. (u daljnjem tekstu: Agencija) sa sjedištem u Pakoštanima, na adresi Jurja Dalmatinca 3, kontakt mob: +385 (0) 91 9003 770, Email: info@seashell-tours.com, OIB:57718247463, turistička agencija ID: HR-AB-23-110056097, ujedno je i sustav za prezentaciju i prodaju turističkih usluga i smještajnih kapaciteta (u daljnjem tekstu smještajna jedinica) putem Interneta i drugih medija. Sea Shell Tours d.o.o. bavi se posredovanjem i izvršavanjem rezervacija smještaja i turističkih usluga u ime vlasnika i za njegov račun, sukladno opisu i informacijama objavljenim na internet stranici www.seashell-tours.com, te važećim na dan potvrde rezervacije od strane naručitelja usluge  (u daljem tekstu : Gost), osim u slučaju izvanrednih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, elementarne nepogode, intervencija nadležnih tijela državnih službi i sl.). Agencija se ne može smatrati odgovornom ukoliko se Gost ne informira dovoljno o detaljima koji su mu bitni, a za koje smatra da nisu jasno objašnjeni ili nisu navedeni u opisu. Potvrdom rezervacije, odnosno uplaćivanjem akontacije ili cjelokupnog iznosa aranžmana Gost u cijelosti prihvaća ove Uvjete Poslovanja, te na taj način sve što je navedeno u ovim Uvjetima postaje pravna obveza.

Rezervacija i plaćanje

Upiti za rezervaciju usluge se primaju elektroničkim putem (e-mail ili web upit). Po prijemu upita Agencija provjerava raspoloživost usluge, te je potvrđuje ili nudi eventualne zamjensku opciju za traženu uslugu. Ukoliko Gostu odgovara ponuda, šalje Agenciji završnu potvrdu. Prilikom rezervacije Gost je dužan dati podatke koje postupak rezervacije zahtijeva. Nakon potvrde  rezervacije od Gosta, Agencija šalje predračun za plaćanje akontacije sa svim neophodnim podacima za izvršenje plaćanja na bankovni račun Agencije. Nakon što uplata pristigne na račun Agencije, Agencija šalje Gostu potvrdu rezervacije i voucher. Rezervaciju je moguće platiti uplatom akontacije na račun u visini 35% od ukupnog iznosa usluge, u kom se slučaju ostatak plaća osobno iznajmljivaču po dolasku. Gost može ukoliko želi uplatiti i cjelokupni iznos odmah po primitku predračuna. U slučaju rezervacije većeg broja usluga i grupnih aranžmana, kada je dogovorena uplata cjelokupnog iznosa najkasnije 30 dana prije početka usluge, otkazni troškovi se obračunavaju kako je navedeno u točki 6.

Od ovih pravila Agencija može odstupiti u slučaju “last minute” rezervacija i posebnih ponuda.

Plaćanje je moguće obaviti na slijedeći način:

Za strane goste

Gosti iz inozemstva mogu izvršiti uplatu putem bankovne doznake na devizni račun agencije.
Podaci za unos na bankovnu doznaku:
Uplatitelj: Ime, prezime i puna adresa nosioca rezervacije
Primatelj: Sea Shell Tours, Jurja Dalmatinca 3, 23211 Pakoštane, HR
Banka: Partner banka d.d., Zagreb Croatia
IBAN: HR 6924080021100045434
SWIFT: PAZGHR2X
Svrha plaćanja: Usluga smještaja prema rezervaciji
Iznos: (prema primljenoj kalkulaciji – ponudi)

Za domaće goste

Gosti iz Hrvatske svoju rezervaciju mogu platiti uplatom na račun agencije.

Podaci za unos na opću uplatnicu:
Uplatitelj: Ime, prezime i puna adresa nosioca rezervacije
Primatelj: Sea Shell Tours, Jurja Dalmatinca 3, 23211 Pakoštane, HR
Banka: Partner banka d.d., Zagreb Croatia
IBAN: HR 6924080021100045434
Svrha plaćanja: Usluga smještaja prema rezervaciji
Iznos: (prema primljenoj kalkulaciji – ponudi)
Poziv na broj: 01 – broj rezervacije

Napomena: 
Troškove izvršene uplate snosi gost.
Dinamika plaćanja: 
Akontacija – 35 % prilikom potvrde rezervacije 
Preostali iznos – 65 % po dolasku u apartman prije početka odmora 

Cijena usluga

Cijena usluge uključuje osnovnu uslugu opisanu u cjeniku i na internet stranici. Dodatne  usluge su usluge koje nisu uključene u osnovnu cijenu (usluge dogovorene naknadno ili posebne usluge ostvarive uz prethodnu najavu, ali i doplatu)  pa ih stoga Gost plaća uz iznos rezervacije ili na licu mjesta, ovisno od ponude.
Cijena usluge smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano uz smještajnu jedinicu. Kod smještaja je (osim ako nije drugačije naznačeno) u pravilu uključena potrošnja vode i plina te električne energije, korištenje posteljine, završno čišćenje te  ostale usluge navedene u pojedinima opisima objekta. Gost je dužan ostaviti smještajnu jedinicu urednom, neovisno o završnom čišćenju od strane pružatelja usluge smještaja.

Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na potvrđenoj rezervaciji, pružatelj usluga ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim Gostima ili prihvatiti Goste uz nadoplatu na licu mjesta. Standardi smještaja, prehrane i drugih usluga u pojedinim objektima su različiti i nisu usporedivi. Sve navedene cijene smještaja se u pravilu odnose na boravak duži od tri noćenja,dok se za boravak kraći od četiri noćenja cijena uvećava za 30%

Kategorizacija i opis usluga

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije. Standardi smještaja, prehrane i usluga kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi.

Svaki Gost treba biti primljen u čistu i urednu smještajnu jedinicu, dok je za Goste koji ostaju duže od tjedna predviđena promjena posteljine. Gosti u smještajnu jedinicu dolaze poslije 14:00 sati, a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju prije 10:00 sati. Predaja ključa smještajnih jedinica se obavlja u samom objektu od strane vlasnika ili predstavnika Agencije.

Pravo Agencije na promjene i otkaz

Agencija ima pravo promijeniti ili otkazati rezervaciju ukoliko prije ili za vrijeme odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti (točka 1. Ponuda) u kom se slučaju uz pomoć vlasnika Gostu nudi zamjenski smještaj ili termin, ali isključivo uz odobrenje i suglasnost Gosta. U takvom slučaju promjene smještaja ponuđeni smještaj treba biti iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je Gost potvrdio rezervaciju.

Agencija zadržava i pravo promjene ili otkaza rezervacije u slučaju da broj osoba koje koriste smještaj, uključujući i djecu, nadilazi kapacitet tog smještaja. Rezervirani se smještaj može zamijeniti samo uz prethodnu obavijest Gostu,  smještajem iste ili više kategorije, i po cijeni smještaja potvrđene rezervacije. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije, ali po cijeni većoj za 10% od cijene uplaćene rezervacije, Agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni samo uz pristanak Gosta.
U slučaju nemogućnosti zamjene već uplaćenog smještaja, Agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz obavijest Gostu najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, uz  povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Ako adekvatna zamjena nije moguća na dan početka usluge, Agencija će se nastojati Gostu pružiti informaciju o mogućem alternativnom smještaju i van Agencijske ponude, te vratiti Gostu u potpunosti uplaćeni iznos za rezervaciju.

Pravo Gosta na promjene i otkaz

Ukoliko Gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju, mora to učiniti pismenim putem. Ukoliko je prva promjena vezana za rezervaciju moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. U slučaju da Gost otkaže fiksno potvrđenu rezervacije, ili zahtjeva promjenu koja nije moguća, te stoga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. U slučaju otkaza individualnih rezervacija akontacija se ne vraća. U slučaju grupnih aranžmana, kada se cijelokupni iznos uplaćuje do 30 dana prije početka usluge otkazni troškovi se na datum primitka pismenog otkaza od Gosta,  obračunavaju:

-za otkaz do 29 dana prije početka korištenja usluge smještaja Agencija u ime vlasnika naplaćuje 50% od ukupne cijene aranžmana

-za otkaz od 28 do 15 dana prije početka korištenja smještaja usluge Agencija u ime vlasnika naplaćuje 60% ukupne cijene aranžmana.

-za otkaz od 14 do 8 dana prije početka korištenja smještaja usluge Agencija u ime vlasnika naplaćuje 80% ukupne cijene aranžmana.

-za otkaz do 7 do 0 dana prije početka korištenja smještaja usluge Agencija u ime vlasnika naplaćuje 100% ukupne cijene zakupljenog smještaja.

Ukoliko Gost ne dođe do ponoći na dan početka usluge u smještajnu jedinicu, a nije obavijestio Agenciju, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom, odnosno bez povrata novca.

Obveze Agencije

Dužnost Agencije je brinuti se o provedbi usluga te o pravima i interesima Gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Vlasnik je dužan osigurati da se Gostu pruže sve zakupljene usluge, te stoga odgovara zbog možebitnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga. Agencija i vlasnik isključuju svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (točka 1.).

Obveze Gosta

Gost je dužan:

-posjedovati valjane putne isprave, poštivati carinske i devizne propise države

-pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri

-prilikom dolaska dužan je pružatelju usluge predati osobna dokumenta te osobna dokumenta svih suputnika, u svrhu prijave Gosta, te izvršiti plaćanje ostatka računa, ukoliko takav ostatak postoji.

-ukoliko putnik namjerava dolaziti sa svojim kućnim ljubimcem, dužan ga je prijaviti Agenciji prilikom postavljanja upita čak i ako je prema opisu objekta dozvoljen, i  najaviti vrstu i veličinu ljubimca. Ukoliko su kućni ljubimci dozvoljeni, Gost se mora pobrinuti da su ljubimci propisno smješteni u dogovoru sa pružeteljem usluga, da ne ometaju red, ne prave štetu u smještajnom objektu, te da nisu na smetnji drugim Gostima. Za svu eventualnu štetu napravljenu od strane ljubimca vlasnik će snositi novčane troškove.

-potpuno i točno informirati Agenciju o svim neophodnim detaljima, a posebno o broju osoba koje namjeravaju koristiti rezervirani smještaj, uključujući i djecu. U slučaju netočnih informacija od strane Gosta tijekom procesa rezervacije, Agencija zadržava pravo otkaza rezervacije na licu mjesta, a Gostu se odriče pravo naknade štete i/ili reklamacije.

U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, Gost sam snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu, bez prava naknade štete i/ili reklamacije. Potvrdom rezervacije  Gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

Prtljaga

Agencija ne odgovara za prtljagu i osobne stvari koje se mogu uništiti, izgubiti, oštetiti ili biti ukradene u smještajnoj jedinici.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su neophodni za ispunjenje naših obveza. Podaci o Gostu se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Agencija može slati obavjesti i promotivni materijal, na e-mail adresu Gosta, koji ima mogućnost svoju adresu ukloniti sa liste za slanje naših ponuda ukoliko to želi.

Rješavanje prigovora

Ako su plaćene usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, ili nisu uopće izvršene od strane Agencije, Gost može zahtijevati razmjernu odštetu samo na način da priloži pismeni prigovor. Svaki nosilac potvrđene rezervacije prigovor podnosi zasebno.
                                                                                                                                                       

Postupak u svezi s prigovorom:

Ukoliko Gost na samom odredištu nije zadovoljan stanjem smještajne jedinice treba odmah po dolasku izvijestiti Agenciju. Gost je obvezan surađivati s predstavnikom Agencije i vlasnikom u dobroj namjeri da bi se uzroci nezadovoljstva uklonili. Ako je prigovor opravdan, te pružena usluga vlasnika nije zadovoljavajuća, odnosno odgovarajuća Agencija će napraviti sve da Gost dobije prihvatljivo rješenje koje odgovara uplaćenoj usluzi vlasniku. Agencija ili vlasnik ne smiju Gostu kao zamjenski smještaj ponuditi uslugu manje vrijednosti od rezervirane usluge. Ako Gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, Agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.

Ako Gost samoinicijativno napusti smještajnu jedinicu i pronađe drugi smještaj, te time isključi mogućnost Agenciji da pronađe zamjenu, onda Gost nema pravo tražiti povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadom štete.

Najkasnije u roku od 10 dana poslije povratka s puta Gost mora poslati pisani prigovor e-mailom ili poštom na adresu Agencije (uz potpisano izvješće od vlasnika o situaciji i eventualne račune o prouzrokovanim troškovima). Agencija se obvezuje riješiti prigovor u roku od 14 dana od dana primitka. Gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacije u medije dok organizator ne donese rješenje. Ovime se isključuje pravo Gosta na naknadu neizravne štete. Nije li Gost na mjestu događaja reklamirao neadekvatnu uslugu, odnosno ako je podnio pisani prigovor nakon isteka 10 dana poslije povratka s puta, Agencija takav prigovor neće uvažiti.

Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo Gosta na nadoknadu idealne štete.

Nadležnost suda

Nije li Gost zadovoljan postupkom Agencije po prigovoru ili reklamaciji, ima pravo na pokretanje sudskog postupka. U tom slučaju bit će nadležan Općinski sud u Biogradu na moru.